به دنبال راه اندازی شبکه جهانی وب و در پی ان امکان دسترسی کاربران به کامپیوترهای سراسر دنیا و مبادله اطلاعات گسترده در این شبکه بر حجم تعداد در خواست های ارسال شده به سرورهای شبکه نیز افزوده شده است. چنانچه امروزه ممکن است میلیون ها کاریر روزانه دسترسی به یک صفحه را درخواست کنند. عدم پاسخگویی به موقع درخواست ها و زمانبر شدن انتقال داده ها علاوه بر کاهش کارایی شبکه ها بیشتر کاربران را ازرده خاطر ساخته و به دنبال شیوه های بهتری برای انتقال سریع در خواست ها و دستیابی به اطلاعات  هستند. افزایش تعداد سرورها یکی از راههای جلوگیری از کاهش کارایی شبکه است. اما برای افزایش ظرفیت سرور یک روش موثرتر وجود دارد به به ویژه اگر اطلاعات نسبتآ ایستا باشد. این روش ذخیره Cache کردن نسخهایی از داده ها در سرورهایی است که در نقاط مختلف وب واقع شده اند. در این صورت وقتی درخواستی برای یک صفحه خاص ارسال شود این درخواست به سروری که به درخواست کننده نزدیکتر است هدایت میشود. از این رو تحویل نهایی صفحه وب درخواستی به کاربر با عبور از بخشهای متعدد وب صورت نمیگیرد. این روش نوعی ذخیره صفحات وب است که میزبان مسئولیت ذخیره سازی (caching) را بر عهده دارد. ادامه دارد.... امیر